Vánoce

Radio Praha připravilo stejně jako v letech předchozích vánoční stránky, díky kterým se můžete seznámit s tradičním pojetím vánočních svátků, zazpívat si oblíbené vánoční koledy či vyzkoušet si některé z klasických receptů.


 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ RADIA PRAHA

V tajence naší letošní vánoční křížovky se skrývá název českého města, které je s vánočními svátky neodmyslitelně spjato.


 

HISTORIE

Zimní svátky, které vrcholí na Štědrý večer, začínaly dobou adventní, jež je vlastně dobou příprav na vánoční svátky. Advent, je slovo latinské, které znamená příchod. Doba adventní trvá čtyři neděle, které připomínají 4 tisíce let, ve kterých lidstvo očekávalo příchod Vykupitele. Pro věřící je advent doba pokání a náboženských meditací. Věřící také měli dodržovat v advetní době půst, při kterém namísto masa mohli konzumovat vejce, mléko, sýr a ryby. Půst a pokání předcházely období vánočního blahobytu, nadbytku a veselí. Po posledním adventním svátku, tedy 13. prosince po svaté Lucii začínaly přípravy na oslavy Vánoc - největší svátek roku, kdy oslavujeme narození Ježíška. Více...

Do adventní doby spadalo několik památek světců, ke kterým se pojilo velké množství lidových zvyků a pověr. Tyto obyčeje vycházely z křesťanské víry, ale z některých na nás dýchne ještě doba předkřesťanské mytologie. Ne všechny zvyky se udržovaly všude a každý z nich měl množství krajových variant. Více...


 

OZDOBY

Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Vánoční stromeček O třicet let později se v Praze stromky prodávaly jako běžná věc a lidé je nazývali Kristovým strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných českých rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století. Více...


Největší veřejnou sbírku skleněných vánočních ozdob má Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Letos z více než 15 tisíc předmětů připravilo výstavu s názvem Skleněné vánoční ozdoby: Minulost, současnost, vize. Vidět na ní můžete nejen důvěrně známé ozdoby, ale i ty, které se sice v Československu nebo později samostatné České republice vyrobily, ale byly určeny pouze na export. Nechybějí také kuriozity, třeba v podobě černošského Santa Clause. Více...

Fotogalerie - Skleněné vánoční ozdoby: Minulost, současnost, vize

Fotogalerie - Jak se vyrábějí ozdoby?


 

BETLÉMY

První jesličky (betlém) se objevily v roce 1223 v italské Umbrii, když František z Assisi přivedl živého oslíka a vola a u jeslí jako u oltáře sloužil štědrovečerní mši. Za zvykem stavění betlémů stojí v českých zemích jezuité, což je trochu paradoxní, vzhledem k tomu, jak neslavně u nás v době pobělohorské prosluli. Jezuité betlémů používali od 16. století jako jeden z prostředků rekatolizace. Více...

Protože je čas vánoční, budeme vyprávět příběh světoznámého betléma a jeho tvůrců. Vydáme se do městečka Třebechovice pod Orebem, kde je vystaven Proboštův betlém, kterému se také přezdívá vyřezávaná pohádka. Více...

Fotogalerie - Třebechovický mechanický betlém

Fotogalerie - Betlémy ze dřeva a šustí


 

KOLEDY

Nahrávka českých vánočních koled v podání pěveckého sboru Radia Praha sice není profesionální, ale o to srdečnější. Nazpívali jsme ji pro vás, naše příznivce, ať už jste kdekoli na světě. Více...


 

VÁNOČNÍ RECEPTY