150 let Sokolské obce

Tyršův dům

Vznik Tyršova domu v prostorách komplexu Michnova paláce sokolům umožnila pražská obec po první světové válce. Nabídka vešla v platnost zápisem do pozemkových knih 26. září 1922. V roce 1923 tak začala rozsáhlá rekonstrukce celého areálu, který se nachází na pražském Újezdě. Základní kameny pro novostavbu byly položeny u příležitosti výročí vzniku Československa, 28. října 1923. Do Prahy je přivezly z významných míst - z Řípu, z Lysé hory, z Radhoště, z Kriváně, z Triglavu, z Černigu. Za severním křídlem Michnova paláce, kolmo k hlavnímu traktu, vznikaly nové stavby, které byly účelně spojovány se starou budovou. Vznikla například tělocvična se dvěma sály, ubytovna se 60 lůžky, bazén, přednáškový sál a letní cvičiště (dnes parkoviště). V květnu 1925 byl Tyršův dům za přítomnosti prezidenta Masaryka slavnostně otevřen.


Zpět na hlavní stránku