150 let Sokolské obce

Název

Tělocvičná jednota pražská, později Sokol Pražský, dnes už jen Sokol. Označení „sokol“ se oficiálně začalo používat až v roce 1864 na návrh Emanuela Tonnera, který se nechal inspirovat u Jihoslovanů, kteří „sokoly“ nazývali své hrdiny. Tito dravci pro ně představovali symbol síly, rychlosti, cti a čestného boje.

Hesla a pozdravy

Rovnost, volnost, bratrství – v duchu hesla velké francouzské revoluce proklamoval Sokol své demokratické zaměření. Záhy po založení spolku navrhl Jindřich Fügner, aby si jeho členové tykali a oslovovali se „bratře“. V červnu 1862 byl na návrh Josefa Baráka změněn původní pozdrav „Zdař Bůh“ na jednodušší „Nazdar“.

Tyršova hesla

Jedinec nic, celek vše!
Ni zisk, ni slávu!
Kde stanutí, tam smrt!
Tužme se!
Kupředu, zpátky ni krok!
Jen ruchem žijeme!
Tam se svět hne, kam se síla napře!
Věčný ruch, věčná nespokojenost!
Co lid nezná, nikdo nezná, co lid nedoveď, nikdo nedoveď, co lidem se nestalo, nikým se nestalo!

Prapor

První sokolský prapor navrhl a namaloval Josef Mánes. Prapor je vyroben z hedvábí, na bílé straně, lemované slovanskými motivy, je umístěn velký nápis Sokol, na opačné červené straně pak najdeme bílého sokola v letu a nad ním heslo Tužme se. Při jeho slavnostním křtu, který se odehrál 1. června 1862 v sále Apolla (který pro Sokol pronajal sám Fügner za 1800 zlatých ročně), se nechala spisovatelka Karolína Světlá inspirovat starořeckým učením kalokagathie a pronesla památná slova: „Ve zdravém těle, zdravý duch!“.

Kroj

Součástí kroje se stala červená košile, režné kalhoty, kazajka a kulatý klobouk zdobený kokardou s pérem. Původní návrhy Josefa Mánese byly schváleny v dubnu 1862, pozdější úpravy kroje navrhoval František Ženíšek a František Kožíšek.


Zpět na hlavní stránku