150 let Sokolské obce

150 výročí od založení Sokola

16. února 2012 uplynulo 150 let od doby, kdy byla v Malypetrově ústavu v Panské ulici založena Tělocvičná jednota pražská. Sokolská obec u této příležitosti nachystala celou řadu doprovodných akcí, které začátkem července vyvrcholí XV. všesokolským sletem. K výročí se připojí Česká národní banka vydáním stříbrné pamětní mince, 15. února 2012 se rovněž začala prodávat výroční poštovní známka.

Sokol zahájil oslavy slavnostním večerem v Karolinu

V aule pražského Karolina byly 10. března slavnostně zahájeny letošní oslavy 150. výročí založení Sokola. Vstup do fotogalerie

Dny otevřených dveří v Tyršově domě

Sokol u příležitosti letošního výročí pořádá i prohlídky Tyršova domu. Více informací o termínech dnů otevřených dveří naleznete na stránkách www.sokol.eu.
Vstup do fotogalerie

Pod křídly Sokola

18. června byla v Armádním muzeu Žižkov zahájena výstava mapující 150 let historie tělovýchovné i společenské organizace Sokol. Spolu s Vojenským historickým ústavem Praha se na expozici podíleli Ústav pro studium totalitních režimů, Národní muzeum a Česká obec sokolská. Na zahájení byli přítomni ministr obrany Alexandr Vondra, starostka České obce sokolské Hana Moučková, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, generálmajor František Malenínský a další hosté. Vstup do fotogalerie

 

Historie

Založení Sokola v roce 1862 bylo významnou vlasteneckou událostí. Během ustavující schůze byl za starostou zvolen Jindřich Fügner, místostarostou se stal Miroslav Tyrš a funkci jednatele získal Eduard Grégr. Ke spolku se od začátku hlásili zástupci vážených jmen společenského a uměleckého života. Více o historii spolku

Zakladatelé

Jindřich Fügner se narodil 10. září 1822 v Praze do vlastenecké rodiny zámožného obchodníka s látkami. Dokončil pouze tři třídy gymnázia, pak už se musel věnovat kariéře, kterou mu otec předurčil. Nadále se ale soukromě vzdělával a vlastním studiem získal všestranné vzdělání, široký rozhled a ovládal dokonce několik jazyků. Pokračování

Miroslav Tyrš se do českých dějin zapsal zejména jako vlastenec a zakladatel Sokola. Narodil se 17. září 1832 v německé rodině lázeňského a panského lékaře J.V.Tiersche v Děčíně. Nepřízní osudu velmi brzy osiřel byl proto od svých šesti let vychováván v rodině strýce z matčiny strany. Ryze české prostředí mělo na Tyrše zásadní a trvalý vliv. Pokračování

Sokolská symbolika

Označení „sokol“ se oficiálně začalo používat až v roce 1864 na návrh Emanuela Tonnera, který se nechal inspirovat u Jihoslovanů, kteří „sokoly“ nazývali své hrdiny. Tito dravci pro ně představovali symbol síly, rychlosti, cti a čestného boje. Pokračování

Sokol a ženy

Roku 1863 podal Miroslav Tyrš návrh na zřízení tělocvičného ústavu pro dívky. Jeho vedení se ujal dr. Musil a jelikož myšlenka sklidila úspěch, vznikl o šest let později Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Za první starostku byla zvolena spisovatelka Sofie Podlipská. Pokračování

 

Všesokolské slety na dobových pohlednicích

 

Související odkazy

150 let v pohybu

XV. všesokolský slet, 1. - 7. července 2012

18. června 2012 bude v Armádním muzeu Žižkov u příležitosti 150. výročí Sokola zahájena obsáhlá výstava, která potrvá až do roku 2013.

  • Armádní muzeu Žižkov na stránkách VHÚ, www.vhu.cz