Rožmberský rok 2011

Letos v listopadu si připomínáme 400 let od vymření slavného jihočeského rodu. Rožmberkové, potomci starobylého rodu Vítkovců, patřili k mocenské elitě, která po několik generací zastávala nejpřednější místo v hierarchickém systému české šlechty. Jméno Rožmberkové nejspíše získali podle růže, která byla v různých barevných provedeních znakem všech Vítkovců. Po celé České republice se v průběhu roku 2011 uskuteční série výstav, koncertů, historických představení a společenských akcí, které nejslavnější český rod a jeho velikány připomenou.

 

Rožmberkové, rok českých velmožů a jeho cesta dějinami

Výstava vůbec poprvé v historii představuje reprezentativní soubor více než 400 uměleckých děl a jiných dokumentů spjatých s kulturním dědictvím Rožmberského rodu. Výstavu pořádá Národní památkový ústav ve spolupráci s Národní galerií a Senátem Parlamentu ČR. Návštěvníci ji mohou shlédnout ve Valdštejnské jízdárně v Praze od 20. května do 28. srpna 2011, poté se přesune do Českého Krumlova, kde ji zájemci mohou navštívit do konce roku 2011.

Mezi nejcennější památky na výstavě patří světově proslulá díla Mistra Třeboňského oltáře, návštevníci rovněž uvidí dosud nikdy nevystavený iluminovaný rukopis oslavné básně Rosa Rosensis, k vidění bude celá řada portrétů samotných Rožmberků, jakožto i posmrtný portrét Viléma z Rožmberka, a celá řada dalších významných historických památek.


 

Slavní Rožmberkové

Znak Jošta III. z RožmberkaZnak Jošta III. z Rožmberka Rožmberkové patřili mezi nejstarobylejší a nejvlivnější české šlechtické rody, jejichž členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora a výrazně se tak zapsali do dějin českého státu. Zastávali vysoké funkce, působili jako místodržící, nejvyšší komorníci i maršálové, nevyhýbali se ani duchovním hodnostem. Jejich znakem byla červená pětilistá růže na stříbrném poli, se kterou se dodnes setkáváme ve značné části jižních Čech, ústřední oblastí rodu. Zakladatelem Rožmberské linie byl Vítek III. z Prčice a Plankenberka. Rodové sídlo, hrad Rožmberk, založil kolem roku 1250 Vok z Rožmberka, který stál rovněž u zrodu kláštera ve Vyšším Brodě roku 1259. Soumrak rožmberského rodu je spjat s Vilémem a Petrem Vokem. Vilém z Rožmberka byl bezesporu nejvýznamnějším představitelem rodu, který z Českého Krumlova učinil centrum kulturního i politického života. Petrem Vokem se uzavřely třísetleté dějiny jednoho z největších českých šlechtických rodů.

 

Rožmberkové v literatuře

Rod Rožmberků ovlivňoval české dějiny po několik století, není proto divu, že je dodnes v centru zájmu historiků, a to nejen současných. O významu Rožmberků svědčí také to, jak často se jeho členové rodu později stali i literárními hrdiny. V následujícím přehledu naleznete nejzajímavější díla české odborné literatury i beletrie:

U příležitosti Rožmberského roku 2011 připravila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích výstavu Rožmberkové v literatuře, která má zahrnovou prezentaci literárních děl českých, v menší míře zahraničních autorů beletristů i vědeckých pracovníků o době vlády Rožmberků, o jejich životě, zvycích na jejich dvorech a tématice spjaté s životem a vládou Rožmberků. Výstava literárních děl, včetně stručných anotací knih a informací o autorech bude nainstalovaná ve zcela nových uzavřených a zabezpečených vitrínách tak, aby se součástí prezentace dle možností mohly stát i vybrané staré tisky, které má Jihočeská vědecká knihovna ve svých fondech. (Zdroj: www.rozmberskyrok.cz)


 

Cestování za Rožmberky

Základy největšího panství v českém státě vznikly na přelomu 12. a 13. století, kdy se vytvořila důležitá rodová centra (např. Vyšší Brod, Soběslav, Veselí nad Lužnicí), k nimž se později přidala místa v dalších částech země.


 

Vyhlášení soutěže

V souvislosti s oslavami Roku pětilisté růže jsem se vás ptali:

Kde se nachází klášter, ve kterém je většina příslušníků rožmberského rodu pohřbena?

A správnou odpovědí je:

Klášter ve Vyšším Brodě.

Klášter ve Vyšším BroděKlášter ve Vyšším Brodě Vítězkou soutěže se stala Jana Metlíková z Dubu nad Moravou, které zasíláme speciální publikaci s názvem Rožmberkové. Cestovní průvodce, kterou vydal Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. Všem účastníkům soutěže děkujeme a výherkyni gratulujeme k vítězství!


 

Související akce

Hradní muzeum

V Českém Krumlově bylo otevřeno Hradní muzeum, které návštěvníkům umožní navštívit hrad a zámek také v zimních měsících. Na novou expozici jsme se zeptali kastelána hradu Pavla Slavka. Celý příspěvek

Rok růže

Celoroční výstava v Rožmberském paláci Pražského hradu nabízí návštěvníkům kromě zajímavé expozice i řadu filmů a dokumentů spjatých s Rožmberky.

Soběslav – město pětilisté růže

Zhodnocení významu Rožmberků pro město Soběslav, které se pod jeho křídly stalo kulturním a hospodářským centrem jižních Čech. Pořádá Husitské muzeum v Táboře.

Slavnosti pětilisté růže

Tradiční třídenní slavnosti v Českém Krumlově (od 17. do 19. června 2011). Chybět nebudou rytířské turnaje, řemeslné trhy, středověká hudba, pouliční divadelo, šermířské souboje a vše zakončí historický kostýmovaný průvod.