QSL 2016

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - Velehrad

Bazilika je součástí Velehradského kláštera a patří k nejvýznamnějším místům České republiky. Výstavba v letech 1228 - 1735. Současnou podobu získal klášter na přelomu 17. a 18. století. V r. 1927 byl chrámu udělen titul „bazilika minor“. V roce 1990 se zde cyrilometodějské pouti zúčastnil papež Jan Pavel II.
Více

Chrám sv. Barbory - Kutná Hora

Dílo vrcholné a pozdně gotické architektury. Stavba začala r. 1388, dokončena byla až v r. 1905. Chrám je spolu s historickým jádrem města Kutná Hora zapsán na seznam památek UNESCO, je zasvěcen patronce havířů sv. Barboře. Na výstavbě se podíleli Petr Parléř, Matyáš Rejsek či Benedikt Rejt.
Více

Schwarzenberská hrobka - Domanín u Třeboně

Dvoupodlažní novogotická stavba, postavená v letech 1874 - 1877, podle vzoru italského Campa Santa. V hrobce je uloženo 26 rakví s ostatky členů rodu Schwarzenberků. Kaple je zasvěcena Božskému Vykupiteli.

Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha - hora Říp

Románská rotunda na vrcholu hory Říp, patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. První zmínka o rotundě je z roku 1126. K založení stavby došlo již v 11. století, kdy byly do Prahy přeneseny ostatky svatého Vojtěcha. Od 16. století je známo zasvěcení svatému Jiří, patronu Přemyslovců. Kostel se od 17. století stal oblíbeným poutním místem.
Více

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha

Římskokatolický kostel na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad ve čtvrti Vinohrady. Byl postaven v letech 1928 – 1932 slovinským architektem Josipem Plečnikem.
Více

Velká synagoga, Plzeň

Jde o největší synagogu v Česku, která je zároveň druhou největší synagogou v Evropě. Velká synagoga je postavena v r. 1892 v novorománském slohu s maurskými prvky podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleischera a plzeňského stavitele Emanuela Klotze.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje – Radhošť

Kamenná kaple románsko-byzantského stylu byla dostavěná roku 1898 na vrcholu hory Radhošť, ve výšce 1129 n.m. v Beskydech a je nejvýše položenou svatyní v České republice.
Více

Kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly – Cheb

Unikátní románsko – gotická dvojitá hradní kaple z konce 12. století. Každé podlaží kaple je zasvěceno jinému patronovi. Přízemí je románské (kaple Sv. Martina), patro ranně gotické (kaple Sv. Erharda a Uršuly). Stavba je součástí Chebského hradu.

   Zpět