Přírodní krásy ČR

Vápencové lomy Českého krasu

Soustava vápencových lomů v Českém krasu se souhrnně nazývá Amerika. Název je údajně odvozeno od stejnojmenné samoty rychtáře Josefa Habětína, která se poblíž dolů nacházela již v roce 1859. Lokalita najdete u obce Mořina, poblíž hradu Karlštejn. Jednotlivé lomy jsou nazvájem propojeny podzemními štolami. K nejznámější patří Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko, několik dalších větších i menších lomů se nachází v okolních lesích.

Těžba vápence v lokalitě Amerika začala již na počátku minulého století, zejména díky potřebě rozvíjejících se kladenských železáren a oceláren. Jelikož byla oblast bohatým nalezištěm, postupně byly získány finanční prostředky na stavbu důlní železnice nebo drtičky na zpracování kamene, což těžbu zefektivnilo a zrychlilo. Plynulá dodávka kameniva byla zajištěna speciálním způsobem těžby – pracovalo se současně v několika nezávislých, menších lomech, aby při odstřelu v jednom nebyla přerušena práce v ostatních lomech. Těžba byla ukončena v šedesátých letech kvůli sesuvům půdy.

Brzy po ukončení těžby se lomy Amerika staly oblíbeným cílem především pro trampy a nudisty. Nepovolené rekreační aktivity ale vedly k řadě smrtelných úrazů či se křížili se zájmy na ochranu přírody. Průzračně modrá voda na dně kaňonů je totiž domovem ohrožených raků, v šachtách mají zase svá zimoviště netopýři. Od roku 2000 spojuje lomy žlutá turistická trasa s řadou vyhlídek. Oblast se rovněž objevila v oblíbeném českém filmu Limonádový Joe.

Velká Amerika

GPS: 49,960941N 14,200341E

Největší ze zdejších lomů dosahuje velikosti asi 750×150 metrů, hloubka bývá udávána v rozmezí 67 až 80 metrů. Dno lomu je na úrovni 322 m n. m. (6. těžební patro). Po úroveň 335 m n. m. (5. těžební patro) je lom zatopen a slouží jako rezervoár vody pro provoz R.D. Mořina.

Malá Amerika

GPS: 49,953758N 14,174673E

Lom je od Velké Ameriky vzdálen dva kilometry po žluté turistické značce. Dno se nachází v nadmořské výšce 348 m (5. těž.patro) a je prakticky celé zatopeno.

Mexiko

GPS: 49,957371N 14,191655E

Mexiko nebo také Trestanecký lom je 300 m dlouhý, 100 m široký, 80 metrů hluboký. Na jeho dně se nachází několik jezírek, přičemž stěny lomu jsou jedny z nejnebezpečnějších v oblasti. V letech 1949-1953 sloužil jako pracovní tábor pro politické vězně, což dnes návštěvníkům připomíná malý pomník.