Máchův rok

Mácha se narodil roku 1810 v Praze, v rodině Antonína Máchy, majitele krupařského krámku. Vystudoval práva a filosofii, zajímal se o českou historii a literaturu, amatérské divadlo, byl vášnivým cestovatelem. Své první básnické pokusy psal Mácha v němčině (Versuche des Ignac Macha, Hoffnung).

Za celý svůj krátký život Mácha nestihl knižně vydat žádné ze svých děl kromě básně Máj. Toto fenomenální dílo, ze kterého každý Čech dokáže odrecitovat alespoň pár veršů, nenašlo ve své době pochopení mezi kritikou, rychle se ovšem šířilo opisy mezi mladou generací, která jeho poselství porozuměla. Definitivní rehabilitaci Máji přinesla až literární skupina českých básníků a prozaiků druhé poloviny 19. století, tzv. generace Májovců.

V roce 1836, ve věku 26 let, se Karel Hynek Mácha přestěhoval do severočeského města Litoměřice. Jeho miniaturní domek, situovaný poblíž městského centra, slouží v součastnosti jako muzeum.

23. října 1836 se Mácha obětavě zúčastnil hašení požáru, přičemž se nejspíše napil znečištěné vody a dostal choleru. Jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval, až nakonec Mácha 6. listopadu v ranních hodinách nemoci podlehl. Karel Hynek Mácha byl pochován v Litoměřicích, jeho ostatky však byly v roce 1938, v obavě před zabráním českého pohraničí německou říší, převezeny do Prahy. 7. května 1939 měl Mácha na vyšehradském Slavíně druhý pohřeb, který se stal národní manifestací proti fašismu...

 

Máj

Máchův Máj zaujímá ústřední místo jak v autorově tvorbě, tak v dějinách české literatury. Mácha na skladbě intenzivně pracoval na přelomu let 1835 a 1836, ale dochoval se i náčrt básně již z roku 1834. Máj vydal Karel Hynek Mácha v dubnu 1836 vlastním nákladem. Všech 600 výtisků se brzy rozprodalo.

Hrad Bezděz od K. H. MáchyHrad Bezděz od K. H. Máchy Děj je podle autorova svědectví druhořadý, hlavní jsou úvahy o propasti mezi vědomím toužícím po nesmrtelnosti a neodvratnou nutností zániku lidské existence. Ovšem právě hlavní dějová linie, tedy otcovražda, vychází dle historiků ze skutečných událostí, které se staly zhruba šedesát let před tím, než Mácha do kraje kolem Doks zavítal. Postava Viléma je napsaná podle severočeského loupežníka Václava Kumra, s nímž se Mácha mohl teoreticky potkat, protože když přijížděl do Doks, Kumr ještě žil. Více o Máji naleznete zde.

Byl pozdní večer - první Máj,
večerní Máj, byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;
Kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;

A slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se - milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí -
bloudící co milenci sešly.

 

Máchův rok

V listopadu roku 2010 si česká kultura připomene významné máchovské jubileum, dvě stě let od narození básníka, který se stal v mnohém zakladatelem moderní české poezie a jehož vliv je patrný dodnes. K tomuto významnému výročí připravila Obec spisovatelů ve spolupráci s dalšími institucemi, mimo jiné s Památníkem národního písemnictví, Národní knihovnou, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, o. s. Litterula, nakladatelstvími a mnoha dalšími, řadu akcí, výstav, konferencí, autorských čtení, besed, odborných diskusí, knih a sborníků, které souhrnně nazvala projektem Rok Karla Hynka Máchy 2010.

Výstavy :

200 let od narození Karla Hynka Máchy. Mapy. Máchův kraj.

únor až duben 2010, Galerie Klementinum

Výstava Máchův Máj a jeho knižní vydání

květen až červen 2010, Klementinum (Národní knihovna)

Velká máchovská retrospektiva

červen až říjen 2010, Letohrádek Hvězda (Památník národního písemnictví)

Výstava K. H. Mácha a jeho dědicové

listopad až prosinec 2010, Staroměstská radnice

Zázrak K. H. Mácha

duben až prosinec 2010 (Česká centra ministerstva zahraničí, město Litoměřice a hl. m. Praha)

Jest osud pěvce světem putovati

únor až prosinec 2010 (foyer Parlamentu ČR)

Máchovy podoby a K. H. Mácha v kraji svého Máje

památník KHM v Doksech

 

K. H. Mácha a jeho obrazy

Když Mácha projížděl střední Čechy, nakreslil obrazy míst, která navštívil...