Královský sňatek

..po skončení evangelia vrhli se ženich a nevěsta na zemi před hlavním oltářem a přijali od arcibiskupa dar požehnání... (Zbraslavská kronika)


Jan Lucemburský

(10. srpna 1296 – 26. srpna 1346)

“Na muže tohoto hleď, jenž věci
obdivuhodné provádí všude.
Jen válčit je zvyklý
A po bojích touží.
Strnulým takřka se stává, když od válek
nastane poklid.
Zřídka se najde zem, jež skrze něj byla by
bez války. Zřejmě to říká jak Německo, Francie, Flandry.“

Zbraslavská kronika

Eliška Přemyslovna

(20. ledna 1292 – 28. září 1330)

“Eliška dojela na koni se svou družinou až do Špýru. Svým budoucím tchánem, tchýní a manželem byla očekávána v nedalekém klášteře johanitů v Heinbachu. Podle Petra víme, že si získala sympatie a obdiv. Sympatie proto, že byla údajně sličná mladá dívka a obdiv pro to bohatství a nádheru rouch, které na sobě měla.“

 

Po stopách Lucemburků

- města, hrady, památky a jiné zajímavosti na Radiu Praha

 

Doprovodné výstavy

Královský sňatek (4. 11. 2010 – 6. 2. 2011)

Výstava připomene prvního českého krále z Lucemburského rodu, jeho rodinu a rod, představí i osobnost královny Elišky a její přemyslovské kořeny. Významnou součástí bude prostor věnovaný historii města Prahy v období přelomu 13. a 14. století. Hlavním exponátem bude velká část českého královského pokladu, který byl nalezen v 80. letech ve Slezské Středě na území Polska a bude k nám zapůjčen z muzea v polské Wroclavi. Na realizaci výstavy se podílejí Muzeum hl. m. Prahy a Archív hl. m. Prahy ve spolupráci s GHMP.

Král, který létal (15. 12. 2010 - 31. 3. 2011)

Expozice Ostravského muzea představí dobu 1. poloviny 14. století se zvláštním důrazem na osobu Jana Lucemburského. Návštěvníci si budou moci prohléhnout předměty nalezené při archeologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku, moravské a slezské umění 1. poloviny 14. století či díla inspirovaná životem Jana Lucemburského, která vytvořili umělci 19. století a mnoho dalšího.

 

Související akce

Králodvorské slavnosti

Králodvorské slavnosti se konaly už podesáté u příležitosti výročí uzavření sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Letos to je 700 let. V zaplněném kostele Panny Marie a svatého Jeronýma v prostorách Benediktinského opatství lidé přihlíželi svatbě tohoto historického páru. Odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout šermířské klání a školu šermu, kejklíře, středověkou hudbu i orientální tanečnice. Po celý den se návštěvníci mohli těšit na výjevy ze života šlechty na panovnických dvorech nebo těžké služby královských žoldnéřů. V refektáři kláštera se konala královská hostina, v klášterní zahradě byly už dopoledne připraveny středověká střelnice a hry pro děti. Roku 1410 král a nově zvolený císař Svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský ustanovil českým králem svého jediného syna, čtrnáctiletého syna. Dal mu za manželku osmnáctiletou dědičku českého trůnu a dceru přemyslovského krále Václava II.

Rok 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Velvyslanectví Lucemburska v České republice připravilo podrobný přehled chystaných akcí vážících se k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou.