Kolektory

Co je kolektor?

Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, která slouží k ukládání inženýrských sítí (trubních a kabelových). Inženýrské sítě jsou tak snadno dostupné pro další údržbu, opravy či výměnu bez nutnosti porušení komunikací.

Kolektory se dají využít pro vedení vodovodního potrubí, horkovodního potrubí, parovodního potrubí, k vedení zemního plynu a svítiplynu, pro rozvod elektrické energie, pro kabely sdělovacích sítí, k rozvodům kabelové televize, internetu i potrubní pošty, vedení kanalizace a odvodu balastních vod, pro potrubí pneumatické dopravy domovního odpadu.

Kolektorová síť budovaná pod hlavním městm Praha již více než 35 let je téměř 90 kilometrů dlouhá a je jednou z největších na světě. Provoz, správu a údržbu síťě zajišťuje společnost Kolektory Praha a.s., která také provádí v podzemním prostorách stálý monitoring. V podzemí centra Prahy vede více než 17 kilometrů kolektorů a návštěvníkum jsou k dispozici i čtyři turistické trasy.

www.kolektory.cz

Kolektory v číslech

‣ Šířka kolektorů se pohybuje od 1,9 m do 4,5 m a výška od 2,4 m do 4,8 m
‣ V některých úsecích jsou kolektory široké jako tunek metra
‣ Maximální hloubka, ve které je kolektor uložen, je 45 m, v průměru jsou kolektory uloženy v hloubce 20 m
‣ Celková délka kolektorové sítě pod Prahou činí téměř 90 km, v samotném centru města vede 17 km kolektorů
‣ V celém komplexu je vedeno 2 400 km kabelů a potrubí
‣ Průměrná teplota v kolektorech v centru města je 12 až 14 °C
‣ Počet čidel zajišťujících monitoring je 45 tisíc
‣ Podzemní chodby vedou pod mnoha pražskými památkami, jako Prašná brána, Obecní dům, Staroměstské náměstí, Týnský chrám nebo Dům U Černé Matky Boží

 

Fotogalerie

Foto: Štěpánka Budková

 

Video