Projekt Kafka

Nový židovský hřbitov

Nad vodovodem 1, Strašnice

Nemocný Franz Kafka mohl v posledních dnech nemoci komunikovat pouze poznámkami na lístcích papíru, které psal v sanatoriu v Kierlingu. Na jeden kousek papíru napsal: “Zabijte mě nebo jinak jste vrazi.” Zemřel ráno 3. května 1924. Jeho tělo bylo převezeno do Prahy a pohřeb se konal 11. června 1924 asi ve čtyři hodiny odpoledne za pošmourného počasí na Novém židovském hřbitově ve Strašnicích. Pohřbu se zúčastnila jeho rodina, přátelé, známí, poslední láska Dora Diamantová i čeští, němečtí a židovští obdivovatelé Kafkova díla.

Nový židovský hřbitov byl založenen na sklonku 19. století. S místem pro 100 000 hrobů se řadil mezi největší pražské hřbitovy. Obřadní síň je postavena v neorenesančním slohu s modlitebnou. U vchodu se nachází také administrativní budova. Mnoho návrhů náhrobků pochází od známých architektů jako jsou Antonín Balšánek, Jan Kotěra, Josef Fanta, Čeněk Vosmík a Josef Zasche. Nachází se zde hroby mnoha osobností: spisovatele Oty Pavla, malíře Maxe Horba, básníka Jiřího Ortena.

Kafkův hrob je asi 200 metrů napravo od vchodu. Jsou zde pohřbeni i jeho rodiče. Kubistický náhrobek ve tvaru šestihranného krystalu je dílem architekta Leopolda Ehrmanna. Je na něm hebrejský nápis: “Dr. Franz Kafka, 1883-1924, čtvrtek, na začátku měsíce Siwan 5684. Ǔžasný, svobodný muž, uvedený výše, náš učitel a mistr Anschel, požehnané paměti, je synem velmi ctěného R. Henocha Kafky, nechť jeho světlo září. Jméno jeho matky je Jettl. Nechť je jeho duše svázána se životem!” Pamětní deska na hrobě připomíná osud Kafkových sester, které zahynuli v koncetračním táboře. Naproti náhrobku se nachází na hřbitovní zdi pamětní deska věnovaná Maxi Brodovi od Židovské kulturní společnosti v Praze – vzdává poctu “spisovateli a mysliteli, pionýrovi české kultury v zahraničí, příteli Franze Kafky a editora jeho děl.”

 
Zpět