Josef Čapek

Josef Čapek s bratrem Karlem Josef Čapek s bratrem Karlem

125. výročí narození Josefa Čapka

Josef Čapek (1887–1945) byl český malíř, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor. Starší bratr spisovatele Karla Čapka. Byl spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, poté člen Spolku výtvarných umělců Mánes, s kterou se rozešel aby pak působil ve skupině Tvrdošíjných. Jako jevištní výtvarník spolupracoval s Národním divadlem v Praze, Státním divadlem v Brně a s Městským divadlem na Vinohradech. Začínal jako redaktor Národních listů, později (1921–1939) byl redaktorem a výtvarným kritikem v Lidových novinách. Mimo to působil jako redaktor v několika časopisech zabývajících se výtvarným uměním Umělecký měsíčník, Volné směry. Působil i jako karikaturista. Za protifašistickou činnost byl v září 1939 zatčen a do roku 1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech. Tam také zemřel. Jeho symbolický hrob se nachází v Praze na Vyšehradském hřbitově.

 

Výtvarné dílo

Čapek vycházel z pocézannovské francouzské malby, poměrně brzy začal tvořit pod vlivem kubismu. Jeho obrazy mají silný emotivní náboj, před druhou světovou válkou nakreslil několik cyklů symbolizující válku. Jeho výtvarnou tvorbu výrazně ovlivnily dětské motivy a krajinářství. Vytvořil také nespočet grafických listů, knižních obálek a ilustrací.

 

Literatura

Prózy psané společně s Karlem Čapkem:
Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916) - sbírka povídek
Krakonošova zahrada (1918) - sbírka povídek

Prózy v jeho samostatných knižních souborech:
Lelio (1917) - sbírka povídek
Nejskromnější umění (1920) - eseje
Pro delfína (1923) - sbírka povídek
Málo o mnohém (1923) - fejetony
Umělý člověk (1924) - fejeton
Ledacos (1928) - fejetony
Stín kapradiny (1930) – baladická novela

Dramata:
Ze života hmyzu (1921) – spolupráce s bratrem Karlem
Země mnoha jmen (1923) – alegorické a utopické drama
Adam Stvořitel (1927)

Pro děti:
Povídání o pejskovi a kočičce (1929)
Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové (1932) - dramatizace pohádky O tlustém pradědečkovi z knihy Karla Čapka Devatero pohádek

Studie, eseje, fejetony:
Kulhavý poutník (1936) – meditativní dialogický esej
Básně z koncentračního tábora (1946) – vyšlo posmrtně
Psáno do mraků (1947) – vydáno posmrtně, deníkové zápisy z let 1936 – 39

 

Retrospektiva Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu v roce 2009

Slavné obrazy z cyklů Oheň a Touha, ilustrace z Pejska a kočičky, ale i zcela neznámá nebo desetiletí nevystavovaná díla mohli v roce 2009 vidět návštěvníci výstavy malíře Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu. Šlo o největší retrospektivu od r. 1946, autorům výstavy se tu podařilo shromáždit na tisíc děl. Pokračování...

 

Související odkazy

Společnost bratří Čapků

V červnu 1946 se uskutečnily v Malých Svatoňovicích za účasti prezidenta republiky Edvarda Beneše Národní oslavy bratří Čapků jako hold velkým umělcům a občanům. V ovzduší příprav těchto slavností vznikla myšlenka založit Společnost bratří Čapků, která by sdružovala jejich ctitele, podporovala studium a šíření jejich díla.

Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích

Malé Svatoňovice leží v podhůří Krkonoš. Lidově se obci také říká Studánka a je známá především Muzeem bratří Čapků. Najdete tu třeba vysvědčení Karla Čapka ze druhé třídy, ale i největší sbírku originálů obrazů jeho bratra Josefa. Více...