Jaroslav Hašek

130. výročí narození Jaroslava Haška

Jaroslav Hašek (30. dubna 1883, Praha – 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou) byl český spisovatel, publicista a novinář, autor nejpřekládanější knihy české literatury - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

 

Švejk

Jeho zdaleka nejslavnější text, čtyřdílný humoristický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byl přeložen do více než 50 jazyků, byl několikrát zfilmovaný i zdramatizovaný. Jde o nejvýznamnější Haškovo dílo, mnoha lidmi spojované s ilustracemi Josefa Lady. Toto dílo nestihl dokončit, 4. díl za něj dokončil Karel Vaněk, který se však vzdálil původní myšlence díla. Román začal vycházet na pokračování r. 1921, ale byl velmi kritizován (Viktor Dyk, Jaroslav Durych, F. X. Šalda aj.). Příznivců měl román zpočátku málo (jako první ho za velké dílo označil zřejmě Ivan Olbracht v kulturní rubrice Rudého Práva, pozitivní postoj k němu zaujali i bratři Čapkové). Diskuse o hodnotě díla se vedly i později. Proti Švejkovi se postavil např. Václav Černý, přihlásila se však k němu celá plejáda českých literárních teoretiků, umělců, či intelektuálů. Více...

 

Dílo

Zpočátku psal především cestopisné povídky, črty a humoresky, které publikoval časopisecky. Většinu ze svých děl napsal v pražských hospodách. Základem jeho próz byly jeho skutečné zážitky, což vnáší do znalostí o jeho životě zmatek, protože není vždy jasné, co je pravda a co je pouze básnická nadsázka. Hašek nenáviděl přetvářku, sentimentalitu, usedlost, ironicky reagoval na sociální verše. Dalším typickým znakem jeho tvorby je odpor k mravním a literárním konvencím. Většina jeho děl je roztroušena po různých časopisech a novinách, jen malá část z nich byla soustředěna do knih. Za svůj život napsal asi 1200 povídek. Řada textů se ztratila, například román Historie vola. Existuje též řada textů, u nichž existuje pravděpodobnost Haškova autorství, není však potvrzeno. Více...

 

Související odkazy

Z rozhlasového archivu: Haškův syn Richard vzpomíná na otce

Haškův syn Richard vyprávěl například o tom, jak svého otce vnímal v dětství. Dozvíte se ale i něco tom, jak Jaroslav Hašek psal. Nahrávka je z roku 1968. Pokračování...

Osudy dobrého spisovatele Haška

Jaroslav Hašek napsal většinu svého nejslavnějšího díla Osudy dobrého vojáka Švejka v Lipnici na Vysočině. Bydlel tu nad hospodou a v posledních měsících života v domku, kde je dnes jeho památník. Do domku nás zavede jeho pravnuk Martin, a přidá i zajímavé příběhy ze života svého praděda. Pokračování...

Četba na pokračování ČRo Vltava: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Dvacet „zastavení“ z prvního dílu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války nastudovala režisérka Markéta Jahodová s Oldřichem Kaiserem a doprovodila hudbou posledního pražského autentického hospodského harmonikáře Josefa Čečila. Pokračování...

Zpracoval: Jiří Němec

Zdroj: Wikipedia