Jan Amos Komenský

Učitel národů se narodil před 420 lety

Život Jana Amose Komenského byl plný výzev, zvratů a životních zkoušek. Největší spisovatel a reformátor pobělohorské emigrace jim ale všem čelil s obdivuhodnou houževnatostí a vnitřní silou. Letos si jeho odkaz připomínáme u příležitosti 420 let od jeho narození 28. března 1592. Pokračování

Dílo

Komenský psal především česky, latinsky a německy. Nejznámější jsou jeho díla pedagogická, například první obrázková učebnice Orbis Pictus anebo názorná učebnice latiny nazvaná Dvéře jazyků otevřené. Významné jsou také Komenského spisy teologické a filosofické, například Labyrint světa a ráj srdce, hluboce ovlivněné věroukou Jednoty bratrské. Jeho díla vyšla v mnoha překladech a ovlivnila evropské myšlení.

Historie školství v českých zemích

Před tereziánskou reformou v Čechách prakticky neexistoval organizovaný školní systém. Soukromá výchova byla určena výhradně pro bohaté a urozené vrstvy obyvatelstva. Školy se dělily na klášterní, ve kterých byly vychovávány jeptišky nebo mniši, a latinské, ve kterých se přednášely humanistické předměty. Většinové obyvatelstvo ale byla bez jakéhokoliv vzdělání, negramotné. Pokračování

Pedagogické názory J.A.Komenského

Zásadní myšlenkou vzdělávacího systému Jana Amose Komenského bylo, že „i to nejméně nadané dítě lze alespoň trochu vychovat“. Vhodným příkladem by přitom dítěti měli být jeho vlastní rodiče. Pokračování

Jednota bratrská

Vznik Jednoty bratrské byl výsledkem dlouhotrvajících protikatolických a reformních nálad v Čechách. Církvi byl vytýkán zejména odklon od původních ideálů a hlasy volající po návratu k základnímu výkladu Bible nabývaly na intenzitě. Represemi proti pokrokovým kazatelům i samotným věřícím se nevraživost proti vládnoucí církvi jen stupňovala. Pokračování

 

Související odkazy

  • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, www.npmk.cz
  • Labyrint světa a ráj srdce, český a anglický text knihy, www.labyrint.cz