Česká egyptologie

Giovanni (Jan) Kminek-Szedlo (1828 - 1896)

Muzeum archeologie v BologniMuzeum archeologie v Bologni První egyptolog českého původu, ovšem žijící a pracující v Itálii (především v Bologni), kde také zemřel. Studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (tehdy nesla jméno Karlo-Ferdinandova univerzita), po odchodu do Itálie se věnoval samostudiu egyptologie. Když bylo v Bologni v roce 1871 založeno městské muzeum, začal pečovat o jeho egyptské sbírky. Je autorem jejich souborného katalogu. V roce 1878 byl jmenován docentem egyptologie na univerzitě v Bologni.

František Lexa (1876 - 1960)

František LexaFrantišek Lexa Zakladatel české egyptologie. Původně středoškolský učitel matematiky a fyziky se jako samouk začal zabývat staroegyptským jazykem a do češtiny převáděl díla staroegyptské literatury. Nejprve se věnoval magii a náboženstvím starověkého Egypta, později se zaměřil na filologickou tematiku. Působil jako profesor egyptologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, zpočátku pod záštitou Orientálního ústavu, později samostatného Československého egyptologického ústavu se sídlem v Praze a v Káhiře, který roku 1958 spoluzaložil. K tomu ho inspiroval jeho student Zbyněk Žába, který po Lexově smrti ústav vedl.

Jaroslav Černý (1898 - 1970)

Jaroslav ČernýJaroslav Černý Student Františka Lexy. Po studiích filosofie a egyptologie na Karlově univerzitě krátce pracoval jako úředník v Živnobance, ovšem v roce 1925 odjel na stipendijní pobyt do Egypta, kde se zúčastnil mj. francouzských archeologických výzkumů a podílel se také na přípravě úplného vědeckého katalogu Egyptského muzea v Káhiře. Až do vypuknutí druhé světové války pobýval a pracoval střídavě v Praze a v Egyptě. Po válce odjel do Anglie a až do svého penzionování v roce 1965 působil jako profesor egyptologie v Londýně a v Oxfordu. Byl znalcem novoegyptštiny. V roce 1948 ztratil československé občanství a již nepřijal občanství žádného jiného státu. Až do své smrti podporoval českou egyptologii, a dokonce odkázal Československému egyptologickému ústavu svou mimořádně rozsáhlou a cennou odbornou knihovnu, jednu z největších svého druhu na světě.

Zbyněk Žába (1917 - 1971)

Zbyněk ŽábaZbyněk Žába Student a pokračovatel Františka Lexy. Byl jedním ze spoluzakladatelů Československého egyptologického ústavu v Praze a v Káhiře. Od roku 1960 tento ústav vedl. Byl profesorem egyptologie na Karlově univerzitě. Několik let působil jako profesor češtiny na univerzitě v Káhiře. Inicioval archeologický výzkum v Abúsíru. Účastnil se jako vedoucí všech pěti československých expedic do Núbie v letech 1961 - 1965, tyto expedice byly zaměřeny na výzkum památek ohrožených vzestupem hladiny Nilu kvůli budování nové Asuánské přehrady.

Miroslav Verner (* 1941)

Miroslav VernerMiroslav Verner Studoval egyptologii a prehistorii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1964 se účastnil terénních výzkumů Československého egyptologického ústavu v Egyptě (akce UNESCO na záchranu památek před stoupající vodou Nilu, vykopávky v Abúsíru). Od roku 1975 vedl Československý egyptologický ústav, v letech 1980 - 2000 pak jako jeho ředitel. Od roku 1976 vede české archeologické vykopávky v Egyptě. Jako první se začal systematicky zabývat stavebními značkami egyptských stavitelů. Specializuje se na archeologii doby stavitelů pyramid. Je spoluzakládajícím členem Mezinárodní asociace egyptologů a členem komise UNESCO pro památky starého Egypta a Núbie.

Ladislav Bareš (* 1952)

Ladislav BarešLadislav Bareš Studoval egyptologii a arabštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V Československém egyptologickém ústavu začal pracovat v roce 1975. Ovšem již od roku 1974 se účastnil archeologických výzkumů v Egyptě. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na otázky egyptské archeologie a dějin v 1. tis. př. n. l., dlouhodobě se podílí na výzkumu pohřebiště velkých šachtových hrobek v Abúsíru z doby těsně před polovinou 1. tis. př. n. l. Zabývá se i otázkami vývoje staroegyptského náboženství a dějinami egyptologického bádání u nás. Od roku 2005 je ředitelem Českého egyptologického ústavu.

Břetislav Vachala (* 1952)

Břetislav VachalaBřetislav Vachala Studoval egyptologii a arabštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci postgraduálního studia pobýval v letech 1975 - 1976 na Fakultě archeologie Káhirské univerzity. V letech 1993 - 1997 působil jako český velvyslanec v Egyptě a v Súdánu a v letech 2000 - 2005 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu. Ve své vědecké práci se zaměřuje na egyptskou filologii, literaturu a dějiny. Zpracovává staroegyptské památky z českých sbírek a muzeí. Věnuje se překládání a vydávání staroegyptských literárních děl.


Zpět