Černobyl

MOSKVA - Rada ministrů SSSR včera oznámila, že na Černobylské jaderné elektrárně došlo k havárii, při níž byl poškozen jeden z reaktorů. Jsou podnikány kroky k odstranění následků a postiženým je poskytována pomoc. Byla vytvořena vládní komise. Havárie v Černobylské jaderné elektrárně je první havárií tohoto druhu v SSSR. ... (Svobodné Slovo, 29. duben, 1986)

Havárie v černobylské jaderné elektrárně

26. dubna 1986 v 1.23.49 moskevského času došlo k havárii ve čtvrtém bloku černobylské jaderné eklektrárny. Nehoda byla jednou z nejvážnějších v celé historii jaderného průmyslu. Bylo zničeno jádro reaktoru i bepečnostní systémy a většina konstrukcí nesoucích jádro byla poškozena. Pokračování

 

Galerie fotografií

Video

Stavba sarkofágu, kterou natočil dron.

 

Černobyl a Česká republika - média a dezinformace

Několik případů předávkování jodovými preparáty, poruchy spánku a koncentrace a další emoční reakce jako nejistota a úzkost. Takové byly bezprostřední následky naprosté neinformovanosti obyvatel a zlehčování dopadu Černobylské nehody. Podle odborníků naštěstí k akutnímu ohrožení zdraví obyvatel v důsledku radiace nedošlo. Pokračování

Následky nehody v Československu

Kontaminované vzdušné masy dorazily do Československa z východu a později znovu, poté co se vzdušné vlny odrazily od Alp a postupovaly zpět směrem na Polsko. První známky přicházejíci radioaktivity byly zaznamenány pracovníky jaderné elektrárny Dukovany během noci na 29. dubna. Pokračování

 

Závod Míru pod radioaktivním mrakem

Závod míru byl prestižní událostí socialistické éry. Měl vysokou sportovní úroveň, ale hrál také poltickou a ideologickou roli. Tradičními účastníky byly Československo, Polsko a NDR. Na začátku roku 1986 se připojil Sovětský svaz a závod měl odstartovat v Kyjevě na Ukrajině. Pokračování

1986 - méně narozených chlapců než dívek

V listopadu 1986 se poprvé za padesát let narodilo méně chlapců než dívek. Vědci jsou přesvědčeni, že to bylo způsobeno radiací z Černobylu. Podle embryologa Miroslav Peterky se v důsledku Černobylské havárie nenarodilo 450 chlapců. Pokračování

 

Černobylská nehoda a Volyňští Češi

V části Ukrajiny žije od poloviny 19. století česká menšina. Příslušníci této menšiny se nazývají Volyňští Češi. Několik vesnic těchto Čechů se nachází pouze několik desítek kilometrů od Černobylské elektrárny. Pokračování

Ozdravné pobyty pro děti z Ukrajiny a Běloruska

Každé léto se stovky dětí ze zemí postižených černobylskou havárií účastní ozdravných pobytů v České republice. Pokračování

 

Stavba sarkofágu

V polovině května 1986 rozhodla vládní komise vybudovat dlohodobý kryt čtvrtého bloku. Tvorba podoby ochranného sarkofágu začala 20. května a zúčastnilo se jí bezpočet výzkumných ústavů, organizací zabývajících se designem, vědeckých podsekcí ministerstev a úřadů. Pokračování

Současný stav sarkofágu

Za dvacet let od nehody není prozkoumáno 60 procent vnitřních prostor sarkofágu. Kontrola zbylých prostor je nemožná kvůli radiací zamořeným oblastem nebo nepřekonatelným překážkám, které jsou způsobeny kolapsem konstrukcí nebo materiálem obsahujícím palivo ve formě lávy. Pokračování

 

Realizační plán na obnovu krytu

Vznik realizačního plánu na obnovu krytu (Shelter implementation plan - SIP) umožnily snahy ukrajinských expertů a mezinárodních společností, které se snažily v posledních deseti letech 20. století dosáhnout přijatelného ekonomického a ekologického řešení problému krytu čtvrtého bloku jaderné elektrárny. Pokračování

Pripjat

Pripjat je opuštěné město v Zóně, ve kterém žili zaměstnanci elektrárny, od které je vzáleno asi tři kilometry. Celé město bylo evakuováno po havárii reaktoru, jeho populace byla asi 50 tisíc obyvatel. Pokračování

 

Zóna

Zóna je území o rozloze 1104 čtverečných kilometrů odkud bylo po havárii evakuováno veškeré obyvatelstvo. Zóna se rozkládá v okruhu 30 km od elektrárny mezi městem Černobyl na jihu a Pripjatí na severu. Pokračování

S dekontaminací pomohou biopaliva

Černobyl se nachází na Ukrajině, blízko hranic s Běloruskem. Převládající větry ovšem zanesly téměř 80 procent radioaktivního spadu na území Běloruska. Vegetace a půda byla po nehodě silně kontaminována radioizotopy stroncia-90, cesia-137, plutonia a americia. Pokračování

 
Datum Nadpis
31.08.2017 Kapela Mňága a Žďorp vystoupí u Černobylu
07.09.2016 Vrtulníky měří v česko-bavorském pohraničí následky Černobylu
24.04.2016 Před 25 lety přijeli do Československa první černobylští Češi
13.04.2016 Filmový festival připomene havárii v Černobylu a její následky
15.12.2012 Radioaktivní divočáci
11.12.2012 Z ukrajinské Volyně se do Čech vrátila i rodina Ludmily Kulhánkové
21.12.2011 Prezident Havel měl před 20 lety osobní podíl na přesídlení Čechů z černobylské zóny
26.04.2011 Po havárii v Černobylu přesídlilo do Česka 1860 volyňských Čechů
17.08.2009 Děti českých krajanů z černobylské oblasti byly na ozdravném pobytu na Šumpersku
08.11.2008 Děti českých krajanů z Ukrajiny přijely i letos za zdravím na Jesenicko
Všechny související články