Související články


Sto let od bitvy od Zborova, kde vítězství československých legionářů napomohlo vzniku samostatného státu, si u nově zrekonstruované Bratrské mohyly na okraji někdejšího bojiště na západě Ukrajiny připomněli představitelé České i Slovenské republiky, potomci legionářů, krajané, zástupci místních úřadů i místní veřejnost. "Každý národ potřebuje své hrdiny. Hrdinové od Zborova, nebudete nikdy zapomenuti," zdůraznil před mohylou padlých bojovníků předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Připomněl, že u Zborova mezi 3500 legionáři bojovali za svobodný a svébytný stát Čechů a Slováků i pozdější generálové Jan Syrový, Ludvík Svoboda či Rudolf Medek.

"Přijel jsem uctít památku jednoho ze svých předků, který leží zde v mohyle. Josef Adamus se narodil v Kunčicích na Moravě a po studiích v Kyjevě nastoupil do České družiny a padl po bitvě u Zborova, při ústupových bojích u Tarnopolu 20. července," řekl ČTK Petr Adamus, který z Ostravy přijel s klubem vojenské historie. "Zborov má obrovský význam pro českou armádu. Je to místo, kde se rodilo Československo," řekl ČTK náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Oslavy bitvy u Zborova začaly za první republiky, například v roce 1922 zde byly vyzvednuty ostatky neznámého vojína a první pouť k mohyle, kde jsou uloženy ostatky padlých, se uskutečnila v roce 1927; tehdy ovšem Zborov ležel na území předválečného Polska.