Související články


Jiří Trnka: Ve službách imaginace je název projektu, který v rámci 100. výročí narození legendy animovaného filmu Jiřího Trnky zařazeného do seznamu výročí UNESCO pro rok 2012 připravila Česká centra. Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z Národního filmového archivu vytvořily panelovou výstavu představující výběr z jeho rozsáhlé tvorby. Zahájena bude 21. února v Mnichově, bude například i v Moskvě, Sofii, Tokiu, Madridu, Vídni, Bukurešti a Haagu. Trnkovo jubileum bude v rámci sítě Českých center a zastupitelských úřadů připomenuto kromě výstav i retrospektivami filmů, jednotlivými projekcemi, účastí na festivalech, přednáškami a workshopy po celém světě, oznámila ČTK Ivana Síglerová ze správy Českých center v Praze. Podle kurátorky výstavní části projektu Lucie Vlčkové zájemci uvidí prostřednictvím skenovaných originálů a fotografií klíčové návrhy a realizace knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby. Opomenuty nejsou ani jeho instalace na výstavách Expo 58 v Bruselu a Expo 67 v Montrealu. Zvýšenou pozornost věnuje prezentace Trnkově filmové tvorbě a poukazuje k jeho zásadní roli ve světově proslulé tradici české animace. Digitálně prezentované exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a fondů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Národního filmového archivu, Západočeské galerie v Plzni, Východočeské galerie v Pardubicích a dalších institucí. Národní filmový archiv připravil k Trnkovu výročí dva komplety devíti jeho nejvýznamnějších filmů. Doprovázejí je dialogové listiny v angličtině, ruštině, němčině, španělštině, italštině a francouzštině.