Související články


Do Česka bude přenesena část ostatků blahoslaveného Oldřicha z Porderone, františkánského kněze, misionáře a cestovatele žijícího na přelomu 13. a 14. století. Podle pramenů byl synem českého vojáka, který sloužil v Itálii. Slavnostní předání relikvie se uskuteční 11. září na mši v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze, kde bude uložena. ČTK to řekl františkánský kněz Petr Regalát Beneš, který se za českou stranu ujal přípravy přenesení relikvie.

Mnich, misionář a cestovatel zvaný také Oldřich z Furlanska (1286 až 1331) byl jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval na území dnešní Číny, Indie a Tibetu, uvedl Beneš. Přestože jeho otec byl žoldnéřem českého krále Přemysla Otakara II., v Čechách je téměř zapomenut. Odorik z Pordenone po sobě zanechal cestopis s názvem Popis východních krajů v sepsání bratra Oldřicha, Čecha, z Pordenone, který se dočkal mnoha opisů a později i tištěných vydání. Odorik během 14 let navštívil mnoho zemí, o některých z nich neměli tehdy lidé v Evropě žádné informace. Prošel kolem posvátné hory Ararat, další cesta vedla k Perskému zálivu, doputoval přes Indii a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny. V roce 1325 dorazil na území dnešní Číny, které bylo tehdy pod nadvládou mongolské říše. Z Číny se Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal se tak prvním známým Evropanem, jenž se dostal do Tibetu a jeho spis byl hlavním zdrojem informací o Tibetu až do konce 18. století.

Ostatky vyzdvižené z pražského kostela Panny Marie Sněžné skutečně patří františkánům, kteří byli umučeni v 17. století. Antropologové na kostech našli mimo jiné zranění z doby úmrtí řeholníků. Zkoumání také naznačilo, že při plenění kláštera mohlo být zabito víc lidí, možná dětí, které tam mohly žít v péči komunity. Experti také z nálezů zhojených ran na kostech zjistili, že řeholníci už za života museli vytrpět příkoří. Výzkum uskutečnilo antropologické oddělení Národního muzea u příležitostí blížícího se blahořečení 14 řeholníků, které se očekává tento měsíc. Muzeum výsledky dnes představilo médiím. Kosterní pozůstatky byly vyzdviženy z kostela v červenci. Uloženy budou do zcela nového relikviáře. V nálezu odborníci našli kosti a lebky 14 až 15 dospělých mužského pohlaví a pěti nedospělých jedinců - dětí a jednoho dospívajícího. "Na lebkách jsme objevili zranění, která vznikla v době, která byla blízká době smrti. Na základě toho můžeme s velkou pravděpodobností říci, že většina kosterních pozůstatků patří opravdu těm zabitým františkánům, nic tomu neodporuje," řekl Vítězslav Kuželka, kurátor antropologického oddělení. Překvapivý byl podle něj objev starých zranění na lebkách. "Už za života museli vytrpět mnoho příkoří včetně těžkých zranění, jako je proražení lebky a sečná zranění, která byla zhojená. A druhé překvapení, řekl bych ještě větší, je nález zranění i na těch lebkách dětí," uvedl.

Večer a v noci v pátek 28. května otevřou své brány stovky kostelů a modliteben v České republice. Akci Noc kostelů, která vznikla před pár lety v Rakousku, si loni poprvé vyzkoušeli lidé z brněnské a plzeňské diecéze. Letos se k ní přidaly i ostatní. Například v Praze a okolí se otevře nejméně padesátka kostelů různých křesťanských církví. Kostely i některé kláštery přichystaly pro návštěvníky netradiční program, komentované prohlídky při svíčkách, výtvarné dílny pro děti nebo třeba prohlédnutí pamětních knih farnosti.

Na Svaté Hoře u Příbrami například budou moct lidé sestoupit do krápníkové kaple sv. Máří Magdalény, ve Vraném nad Vltavou si poslechnou neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu. Lidé se podívají i do kostelů a klášterů, kam by se jinak nedostali. Otevře se jim třeba kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů na Hradčanech, kde bude přichystaná mimo jiné komentovaná prohlídka sakristie, rajského dvorku a meditační zahrady. Zajímavý program chystá také kostel Panny Marie Sněžné při klášteře františkánů na Jungmannově náměstí v Praze. Bude tam prohlídka kaple sv. Michala, kaple Panny Marie pasovské a ambitu, vidět bude možné i velký refektář, bývalý hřbitov a základy boční lodi. O půl deváté večer pak návštěvníky zavede varhaník Přemysl Kšica na kůr kostela, kde představí nově opravené varhany. Na romantickou atmosféru se svíčkami se mohou těšit obyvatelé pražského Žižkova. Tamní kostel sv. Prokopa chystá na jedenáctou noční hodinu komentovanou prohlídku zajímavých míst v kostele osvětlených svíčkami. Od půl jedné do jedné hodiny ranní se pak kostel s farníky a návštěvníky rozloučí zpívanou modlitbou v latině. Své tajemství poodhalí také původně románský kostelík Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích, kde se od roku 2004 restaurují stěny interiéru a odkryjí se gotické fresky. Seznam všech kostelů zapojených do projektu s adresou a programem lze nalézt na webových stránkách www.nockostelu.cz.