Související články


V Brně připomněli atentát na arcivévodu, přihlížely stovky lidí

28-06-2014

Rekonstrukce atentátu na Františka Ferdinanda dEste v Brně připomněla 100. výročí sarajevské události, jež vedla k první světové válce. Habsburského následníka trůnu i jeho manželku Žofii Chotkovou představovali herci vybraní tak, aby se co nejvíce podobali postavám, které ztělesnili. Oblékli si také věrné repliky oděvů, jež měl na sobě 28. června 1914 v Sarajevu arcivévodský pár. Inscenovaný atentát sledovalo na hradě Špilberku několik stovek lidí. Ještě předtím prošel Brnem průvod dobově oděných nadšenců, včetně dam s klobouky, pánů s licousy, vojáků v uniformách různých rakousko-uherských jednotek a jezdců na koních. Průvod vyrazil z hlavního nádraží, kam z Prahy přijel parní vlak se salonním vozem arcivévody, směrem na hrad. Na Špilberku byl zároveň slavnostně zahájen cyklus výstav Velká válka. Při jejich přípravě se spojilo devět českých a moravských muzeí, aby z různých úhlů přiblížila veřejnosti první globální konflikt. Výstavy pokrývají témata od vojenské techniky na souši i na moři přes život v zákopech i zázemí až k polní poště nebo umělecké reflexi válečného běsnění. Sobota byla však pouze oficiálním startem, některé dílčí výstavy totiž začaly už dříve. Jedna z nových expozic je přímo na Špilberku a soustředí se na dopad války na Brno a jeho obyvatele. "Věnujeme se také některým konkrétním lidským osudům - vojákům na frontě," řekl ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian. Dvěma výstavami se do připomínek 100. výročí vypuknutí první světové války zapojilo Moravské zemské muzeum. Obě zaměřují pozornost návštěvníků nikoli na bitevní pole, ale do zázemí. Jejich tématem je totiž strádání civilního obyvatelstva. Technické muzeum v Brně připravilo výstavu Technika v míru, technika ve válce.