Související články


Lepší podmínky pro zkoušení a prezentaci, provázaný systém neformálního vzdělávání, ale i větší finanční podpora od státu, obcí a krajů chybějí neprofesionálnímu umění v Česku. Těžší podmínky pro činnost mají přitom amatéři ve větších obcích, zejména na úrovni krajských měst včetně Prahy - pokud nemohou využít školní zařízení, těžko se jim prostory hledají. Stát ročně dá na přehlídky těchto aktivit přibližně 8,5 milionu korun, protože ale je takových akcí velké množství, dotace na každou z nich není příliš velká. Systém neprofesionálního umění v ČR zahrnuje všechny umělecké obory, jimž se věnují lidé všech věkových skupin. Nejrozšířenější je amatérské divadlo všech druhů, taneční a hudební folklor, sborový zpěv. Počet divadelních souborů, které dnes aktivně působí, odborníci z NIPOS odhadují na 2000 až 2500; soubory nemají žádnou povinnost se registrovat. Počet divadelních přehlídek, které jsou systémové, tedy mají nejméně krajská kola a celostátní přehlídku, se pohybuje kolem čísla 170. Nejdéle doložitelnou historii má spolek Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou, který funguje od roku 1786. Je však i mnoho dalších, které překročily 100 let existence. A přehlídkou s nejdelší tradicí je Jiráskův Hronov, jehož se letos bude konat již 82. ročník; akce drží evropský a nejspíš i světový primát. Existují ale i další přehlídky s tradicí dlouhou desítky let - Pojizerské hry Dobrovice, Loutkářská Chrudim, Šrámkův Písek, Klicperův Chlumec a další.