20-08-2006

Český dialog ve svém prázdninovém dvojčísle přináší obsáhlou recenzi knihy Dva pohledy na dějiny, na které se se svým manželem Georgem Iggersem podílela literární historička a rodačka z Horšovského Týna Vilma Iggersová. Její autobiografie přibližuje předválečný život židovské komunity v malém městě, odchod z Československa v roce 1938 i dlouhá desetiletí prožitá ve Spojených státech. Po studiích na univerzitě v Chicagu se Vilma Iggersová věnovala pedagogické práci, napsala ale i řadu knih. Patří mezi ně například Pražské ženy - medailony dvanácti českých, německých a židovských žen, mezi nimi o Boženě Němcové, Mileně Jesenské, Miladě Horákové nebo Jiřině Šiklové. Český dialog připomíná i sedmdesátiny Radia Praha.

 

České listy se vracejí k výstavě o čs. politických vězních, která byla koncem června zahájena v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. Výstava ukázala tzv. třetí odboj, tedy odpůrce komunistického režimu po 2. světové válce, a jejich perzekuci. Podle autorů výstavy bylo v 50. letech na území Československa z politických důvodů perzekvováno až 450 tisíc lidí. Dnes z nich žije už jen necelých osm tisíc. Připomněli to zástupci Konfederace politických vězňů, kteří se vernisáže v Bruselu zúčastnili. O výstavu byl velký zájem a měla mimořádnou návštěvnost. Měsíčník přináší také profil české operní pěvkyně Miluše Šimkové, která od r. 1963 s velkým úspěchem působí v Austrálii. Dvanáct let vystupovala v opeře v Sydney a dnes připravuje pořady o české hudbě pro seniory.

 

 Národní divadlo, foto: www.czechtourism.com Národní divadlo, foto: www.czechtourism.com Bulletin Československého ústavu zahraničního publikuje ukázku ze starých ročníků časopisů této krajanské společnosti - tentokrát o podílu českých krajanů v Americe na stavbě pražského Národního divadla. Píše se tu, že "česká Amerika se podílela o něco více než deseti procenty z celkové částky ze zahraničí. ... Mimo jiné částky poslali američtí Čechové 174 zlatých ve prospěch Národního divadla. Peníze byly původně určeny k vypsání ceny na veselohru, po požáru byly peníze přidány k obnoveným sbírkám na stavbu nového divadla. V únoru 1884 vznikl v Chicagu výbor k organizování hromadné výpravy Čechů z Ameriky k návštěvě Národního divadla v Praze. Výprava čítala 177 lidí a v Chicagu se s ní přišlo rozloučit na 25 tisíc amerických Čechů." Ve výpravě byli i krajané, kteří pro základy Národního divadla uchystali i jeden kámen z Chicaga.

 

20-08-2006