Zpráva EU: ČR je druhou nejhorší zemí unie v dostupnosti jeslí

Česko je po Slovensku v EU druhou nejhorší zemí v nabídce jeslí, školek a dalších zařízení pro děti do tří let. Místo v nich mělo necelých pět procent českých chlapců a děvčat. Průměrně měla přitom v EU péči v roce 2016 zajištěnu třetina dětí. Vyplývá to z evropské zprávy o rozvoji zařízení péče o děti, kterou se zabýval sněmovní sociální výbor. Podle Evropské komise je dostupnost školek a dalších zařízení zásadní pro to, aby matky a otcové malých dětí mohli pracovat.

EU si už v roce 2002 stanovila takzvané barcelonské cíle, že by školky a další zařízení měly být dostupné 90 procentům dětí nad tři roky a třetině dětí do tří let. První cíl splnilo 12 členských zemí, druhý cíl stejný počet států. V Česku měla v roce 2016 místo v zařízeních 4,7 procenta dětí do tří let a 81 procent dětí nad tři roky. Výzkum ukázal, že by se velká část českých matek s dvouletým potomkem ráda vrátila do práce, kvůli nedostatku částečných úvazků a školek ale nemohou.