Zóny, kam se nevydává doplatek na bydlení, má nebo chce mít více než 70 obcí

Zóny se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů, ve kterých se novým žadatelům nevyplácejí doplatky na bydlení, vyhlásilo či se chystá vyhlásit už 71 obcí a měst. Uvedl to Institut pro sociální inkluzi (IPSI). Podle něj loňské změny v systému dávek v hmotné nouzi a zpřísnění jejich vyplácení zhoršují situaci nejchudších lidí v Česku. Úpravy kritizuje i Charita ČR a Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Minulý rok v červnu se lidem z ubytoven snížil doplatek na bydlení. Nevypočítává se z celých normativních nákladů, ale jen z 80 procent. Pokud potřební neprokážou vazbu k obci, jako je zaměstnání či škola, nemají na dávku nárok. Noví žadatelé nezískají doplatek na bydlení v oblastech s nežádoucími jevy. Tyto zóny mohou vyhlásit radnice v místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožují děti či jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog. Od srpna musí potřební, kteří dostávají příspěvek na živobytí přes půl roku, vykonat aspoň 20 hodin veřejné služby, jinak spadnou ze životního na existenční minimum. Část pomoci se při delším pobírání než půl roku také vydává v poukázkách.