Zemřel historik Rudolf Anděl, čestný občan Liberce

Ve věku 93 let dnes zemřel liberecký historik Rudolf Anděl. Byl to dlouholetý pracovník liberecké univerzity a čestný občan Liberce. Anděl se věnoval především historii severních Čech a Horní Lužice. Už v 50. letech vytvořil publikaci Hrady a zámky Libereckého kraje. Později vydal například knížky o Bezdězu, Českém Dubu a Frýdlantsku nebo dění na Liberecku v době husitství. Rodák ze Šumburka nad Desnou na Jablonecku do roku 1969 vedl katedru dějepisu Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. V období normalizace ale přišel o vědeckou hodnost a nesměl pracovat na vysoké škole. Učit mohl jen na středních školách, a to nikoli dějepis, ale německý jazyk. Docentem byl opožděně jmenován až v roce 1990. Působil ve vědecké radě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zasloužil se o založení pedagogické fakulty v Liberci.