Zeman udělí Řád bílého lva třem generálům z první republiky

28-10-2018

Prezident Miloš Zeman dnes večer ve Vladislavském sále ocení nejvyšším stupněm Řádu bílého lva tři generály z období první republiky Stanislava Čečka, Karla Husárka a Josefa Bílého. Zeman to řekl při jmenování nových generálů.

Husárek (1893 - 1972) za první světové války působil jako legionář v Rusku. V roce 1935 se stal vrchním velitelem opevňovacích prací. I Čeček (1886 - 1930) se zapojil do bojů československých legií v Rusku, zúčastnil se bitev u Zborova či Bachmače. Byl jedním z důležitých legionářských velitelů. Za první republiky působil například jako náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Bílý byl mezi zakladateli protinacistické odbojové organizace Obrana národa a později se stal jejím prvním hlavním velitelem. Po nástupu říšského protektora Reinharda Heydricha k moci byl mezi prvními popravenými.