Ze zákona zřejmě zmizí podmínka českého občanství pro notáře

02-11-2018

Notáři, kteří by chtěli vykonávat profesi v Česku, zřejmě nebudou muset být výhradně českými občany. Změnu přinese vládní novela notářského řádu, kterou zrychleně už v prvním čtení schválila Sněmovna. Pokud předlohu podpoří také Senát a podepíše prezident, budou moci v tuzemsku pracovat i notáři s občanstvím některého ze států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Ministerstvo spravedlnosti novelou reagovalo na březnový rozsudek Soudního dvora EU. Konstatoval, že podmínka státní příslušnosti požadovaná českou právní úpravou pro přístup k povolání notáře představuje porušení smlouvy o volném pohybu pracovníků. Notáři, kteří budou chtít působit v ČR, ale nadále budou muset mít vystudovanou českou právnickou fakultu, budou muset vykonat notářkou zkoušku v češtině a pro provádění procesních úkonů budou muset ovládat úřední jazyk, tedy český. Soud už dříve rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích unie. Evropské komise už u něj žalovala Belgii, Francii, Lucembursko, Rakousko, Německo, Řecko, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Maďarsko.