Zástupci pěti desítek zemí EU a Latinské Ameriky jednají v Praze

11-05-2009

V Praze začalo čtyřdenní setkání zástupců zemí EU a latinskoamerických a karibských států sdružených v takzvané Skupině Rio. Do úterý budou jednat experti 27 členských států unie a 23 zemí skupiny Rio, ve středu a čtvrtek se pak sejdou jejich ministři zahraničí. Tématem zasedání budou například dopady finanční krize, energetická bezpečnost a změna klimatu. Není vyloučeno, že se ministři budou zabývat rovněž takzvanou prasečí chřipkou. Zasedání se řadí mezi největší akce českého půlročního předsednictví v EU. Strategie pomoci Evropské komise pro Latinskou Ameriku na léta 2007 až 2013 zahrnuje podporu sociální soudržnosti, boj proti chudobě, sociální nerovnosti, podporu regionální integraci a hospodářské spolupráce, podporu studentských výměn, podporu demokracie a dodržování lidských práv a udržitelného rozvoje včetně životního prostředí, energetické bezpečnosti a změny klimatu.