Zaplněný kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad se dočkal nového oltáře

Farníci zcela zaplnili pražský kostel Nejsvětějšího srdce Páně, kde biskup Zdenek Wasserbauer posvětil nový oltář. Dílo symbolicky předali věřícím autoři návrhu, architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Stolec vytesal z bílého carrarského mramoru sochař Petr Váňa. Dílo v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad nahradilo provizorní oltář z roku 1992. Kostel, pozoruhodná Plečnikova stavba, je jednou z nepřehlédnutelných dominant Vinohrad.

Objekt má tvar mísy a spočívá na podstavci ze stejného materiálu. Ačkoliv šedě žíhaný kámen váží čtyři tuny, ve své konečné podobě působí odlehčeně, jako by se ani nedotýkal země. Architek Pleskot je autorem například ostravské Bolt Tower nebo průchodu valem Prašného mostu v Jelením příkopu u Pražského hradu.

Kardinál Dominik Duka požehnal nové varhany pro baziliku na Svaté Hoře v Příbrami. V kostele přihlížely požehnání desítky lidí. Na požehnání přijel také nový apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v ČR, Charles Daniel Balvo. Svatá Hora byla jeho první cestou po Česku. Náklady na výrobu velkých varhan se pohybovaly kolem 15 milionů korun a pokryly je hlavně příspěvky od dárců.