Žaloba proti ČR za neplnění uprchlických kvót prošla slyšením u unijního soudu

15-05-2019

Evropský soudní dvůr vyslechl českou obhajobu ve sporu o neplnění uprchlických kvót. Evropská komise Česko zažalovala před dvěma lety spolu s Maďarskem a Polskem. Podle komise jde o princip, že se dohodnutá pravidla dodržují a unijní státy si pomáhají. Maďarsko a Polsko před soudem argumentovaly obavami o bezpečnost. Mnozí uprchlíci neměli doklady. Kvóty ale nezavazovaly k udělení azylu a v případě bezpečnostních rizik mohly státy žadatele rovnou odmítnout přemístit, upozornila před soudem Evropská komise. Žalované státy ale místa pro syrské, irácké a eritrejské uprchlíky vůbec nenabízely. Podle Česka žaloba nemá smysl, protože dočasný systém kvót před dvěma lety skončil a jejich plnění už nejde nařídit. „V případě, že vidíme, že řízení nesplní účel, tedy nápravu, tak to nemá smysl, ztrácíme čas," uvedl po slyšení náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Rozsudek se očekává na přelomu roku.