Zákony jsou k dispozici na internetu

27-07-2005

Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách zpřístupnilo všechny zákony vydané od května 1945. Zájemci mohou nyní na internetové adrese www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html najít nejen stejnopisy Sbírky zákonů, ale i všech vydaných mezinárodních smluv. Podle mluvčí ministerstva Radky Kovářové trvala práce na projektu tři roky. Povinnost umožnit dálkový přístup jak ke sbírce zákonů, tak k mezinárodním smlouvám nařizoval vnitru zákon z roku 1999. Ministerstvo vnitra používá pro zobrazování textu formát PDF (Portable Document Format), takže dokumenty lze tisknout v originální podobě.