Začaly jednotné přijímací zkoušky na střední školy

12-04-2019

V Česku v pátek začaly jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Přihlásilo se k nim téměř 90 tisíc uchazečů. To je meziročně o 2 a půl tisíce víc. Vyplývá to z údajů organizace Cermat, která zkoušky připravuje. Přijímačky musí dělat každý žák, který se hlásí na maturitní obor na střední škole. Každý uchazeč dělá zkoušky z českého jazyka a matematiky. Zhruba polovina letošních uchazečů se hlásí na střední odborné školy, pětina na osmiletá gymnázia. Nejmenší zájem je o učební obory s maturitou a nástavby.

V pátek začaly zkoušky pro uchazeče o čtyřleté obory, druhý termín je v pondělí, příští týden pak půjdou k přijímacím zkouškám děti v pátých a sedmých třídách, které chtějí na osmiletá a šestiletá gymnázia. Žáci si mohli podat i dvě a více přihlášek na střední školy. V takovém případě pak dělají testy dvakrát. Z obou pokusů se započte lepší výsledek.

Jednotné přijímací zkoušky se konají plošně od jara 2017. Netýkají se uměleckých škol, na kterých se už v lednu dělaly talentové zkoušky.