WHO: Evropané žijí déle a zdravěji, pokrok je ale nerovnoměrný

Lidé narození v České republice mají naději dožít se vyššího věku než průměrný obyvatel Evropy. Vyplývá to ze zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o stavu zdraví v Evropě. Celkově Evropané žijí podle WHO déle a zdravěji než v minulých letech, situace se ale nezlepšuje všude stejně. Rozdíly panují mezi různými evropskými státy, ale i v rámci jednotlivých zemí.

Češi mají podle zprávy WHO naději dožít se v průměru 78,77 roku, tedy téměř o celý rok více, než činí celoevropský průměr (77,83 let). Rozdíl je přitom větší u mužů, kteří mají při narození v Česku naději dožít se 75,79 roku, zatímco průměr v Evropě činí jen 74,57 roku. Rozdíl mezi střední délkou života u žen v Česku a celoevropským průměrem pak činí jen 0,64 roku (81,7 roku v ČR oproti 81,06 v Evropě). Mezi zeměmi s nejvyšší nadějí dožití a nejnižší ale panuje propastný rozdíl: 11,5 roku. Polovina Evropanů trpí nadváhou a počet lidí s ní i lidí obézních se ve většině zemí Evropy zvyšuje.