Významní čeští badatelé si převzali ocenění za přínos vědě

Učená společnost České republiky v pražském Karolinu ocenila úspěšné vědce. Medaili za zásluhy o rozvoj vědy si převzal mimo jiné profesor Mojmír Petráň, který vynalezl konfokální mikroskop s dvojitým řádkováním a výrazně tak příspěl k vývoji molekulární buněčné biologie. Učená společnost ocenila taky dva mladé vědecké pracovníky a 15 středoškolských studentů, kteří se vědě úspěšně věnují. Společnou cenu dostali taky 3 středoškoští učitelé za to, že ve svých žácích podporují zájem o vědu a výzkum.