Výzkum: Za klesající zájem o němčinu může ministerstvo i předsudky

24-09-2012

Ministerstvo školství ve svých dokumentech preferuje angličtinu před ostatními cizími jazyky, za upadající zájem o němčinu ale mohou i předsudky rodičů a dětí. Ukázal to zveřejněný výzkum vědců z ústavu germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Některé školy nevytvářejí pro výuku němčiny vhodné podmínky, rodiče zase mají za to, že jen s angličtinou se jejich dítě domluví všude. Z dotazování v 19 školách z šesti měst vyplynulo, že druhý cizí jazyk se často učí odpoledne, kdy už výuka žáky tolik nebaví a má nízkou hodinovou dotaci. Děti si také často mohou druhý cizí jazyk vybrat v rámci volitelných předmětů, kdy u nich ale zvítězí spíš počítače. S výukou cizího jazyka začínají čeští žáci povinně od třetí třídy. Druhý cizí jazyk si přibírají nejčastěji v sedmém až devátém ročníku, ovšem jako nepovinný. Při volbě druhého cizího jazyka ale němčina stále převládá.