Výstava představuje Františka Kupku jako vlastence a legionáře

06-10-2018

Jako legionáře a vlastence představuje slavného umělce a průkopníka abstraktní malby Františka Kupku výstava v Muzeu Kampa. Byla připravena u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa a představuje i jeden z důležitých momentů jeho tvorby - zapojení se do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky.

František Kupka se řadí mezi umělce, kteří se po vypuknutí první světové války zapojili mezi dobrovolníky a připojili se k francouzské Cizinecké legii, aby pomohli porážce Rakouska-Uherska a podpořili vytvoření nového jednotného nástupnického státu - Československa. Výstava v Muzeu Kampa přináší přehled Kupkovy tvorby vztahující se k období první světové války a prvních let nového Československa. Expozice představuje Kupkovy práce pro bulletin České kolonie, návrhy uniforem, řádů a vyznamenání, praporů i státní symboliky, v návrzích i realizacích. Do Československa se vrátil Kupka na jaře roku 1919 jako kapitán nové armády. Začal působit v čele Uměleckého sboru při Ministerstvu národní obrany v Praze a stál u zrodu Památníku odboje, instituce, která byla předchůdcem dnešního Vojenského historického ústavu v Praze. Organizoval například výpravy českých umělců na bojiště československých legií na území Francie a Itálie a též se podílel na uspořádání výstavy v Praze v roku 1919 Obrazy z bojišť Francie.