Vodohospodáři vysadí do Moravy a Dyje 25.000 jeseterů

01-10-2016

Státní podnik Povodí Moravy vysadí v průběhu příštích pěti let do Moravy a Dyje 25.000 malých jeseterů. Investice si vyžádá půl milionu korun, uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař. Cílem je obnovení populace jesetera v Dunaji a jeho přítocích. S projektem na obnovení populace jesetera přišli rakouští odborníci. Povodí Moravy vysadí ročně 5000 nedospělých jedinců do české části řek Moravy a Dyje v letech 2017 až 2021. Smyslem je založení populace nejméně 2000 dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat.