Vláda se chystá projednávat protidrogovou strategii do roku 2027

12-05-2019

Plán postupu Česka proti drogám a hazardu do roku 2027 se chystá v pondělí projednávat vláda. Zabývat se bude národní strategií prevence a snižování škod kvůli závislostem pro příští roky. Podle některých odborníků je dokument příliš obecný a v příštích letech bude jen udržovat nynější stav. Mezi konkrétnější kroky patří zvýšení dostupnosti léčebného konopí. Nyní si pacienti látku platí sami. Stát zváží i povolení užívání konopí pro rekreační účely.

Podle dokumentu v Česku denně kouří dva miliony lidí. Alkohol denně pije asi 600.000 Čechů a Češek, zhruba 100.000 z nich popíjí nadměrné dávky. Sedativa a hypnotika zneužívá asi 900.000 osob. Závislých na hraní je 80.000 až 120.000. Pervitin a opioidy si píchá asi 45.000 lidí. Autoři ve strategii uvádějí, že postoje k návykovým látkám se v Česku příliš nemění. Zhruba tři pětiny lidí schvalují zákaz kouření v restauracích. Přijatelnost kouření a pití alkoholu v poslední době mírně klesá.

Podle strategie by se měla stanovit minimální síť služeb na pomoc závislým. Dobudovat by se měla ambulantní péče. Dostupnější by měla být substituční léčba. Podpořit by se měly preventivní programy v ghettech, věznicích či v nočních klubech. Financování by se mělo změnit tak, aby se podpořila síť potřebných služeb. Na jejím vytvoření by se měly podílet samosprávy. Odborníci se víc chtějí zaměřit i na nadužívání internetu a nových technologií.