Vláda schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

08-07-2019 aktualizováno

O opatřeních v době extrémního sucha by do budoucna měly rozhodovat speciální komise. Podobně, jako je tomu u povodní. Počítá s tím novela vodního zákona, kterou v pondělí schválila vláda. V době sucha budou moct komise zakázat odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Vyhlašoval by se nově také stav sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy.

Podle aktuálních údajů portálu InterSucho je extrémním suchem zasažena polovina území České republiky, celé Čechy a severovýchodní Morava. Extrémním a výjimečným suchem je dohromady postiženo 63 procent území. Podle předpovědi odborníků dostoupí extrémní sucho vrcholu v pátek, kdy už bude rozšířené téměř po celém území republiky. Výjimkou by měly být jen části Šumavy, Vysočiny, Olomouckého kraje a jižní Moravy.