Vinaři vyčíslili škodu za jarní mrazy zhruba na půl miliardy Kč

02-05-2017

Vinaři vyčíslili škodu za jarní mrazy, které postihly vinice koncem dubna, zhruba na půl miliardy korun. Svaz vinařů odhaduje, že letos může narůst i cena hroznů a obecně se sníží objem této stále nedostatkové suroviny. Loni byly škody větší, překročily miliardu korun. Aktuální odhad škody vyplývá ze zjištění od 63 vinařství, která obhospodařují plochu 3789 ha vinic. Nejlépe dopadly vinice na Znojemsku, kde jsou škody prakticky nulové. Nejhůře je na tom oblast velkopavlovická, kde se redukce výnosu blíží 20 procentům. Škody jsou místy i fatální. U Velkých Bílovic škody dosahují 60 až 80 procent.