Většina lidí považuje za cíl útoků USA, nikoli západní civilizaci

31-10-2001

Téměř 70 procent českých občanů se domnívá, že teroristické útoky z 11. září byly namířeny proti Spojeným státům americkým. Pouze 21 procent lidí si naopak myslí, že útoky byly vedeny proti celé euroatlantické civilizaci. Vyplývá to z říjnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). U 20 procent dotázaných vyvolal teroristický útok obavy z válečného konfliktu, 17 procent lidí se bojí, že přijde třetí světová válka. Čtrnáct procent se bojí o budoucnost a 12 procent má obavy z teroristických útoků v ČR. Zpravodajství, které informovalo o okolnostech teroristických útoků, považuje za pravdivé 59 procent a za nepravdivé 22 procent dotázaných.

S odvetnými akcemi, které USA zvolily jako reakci na teroristický útok z 11. září, souhlasí 70 procent českých občanů. Pouze 21 procent lidí s odvetou nesouhlasí. Rozhodnější ve svých postojích jsou muži, ženy častěji odpověděly, že nevědí. Rozhodný nesouhlas s odvetou také častěji vyjadřovali lidé starší 60 let.