Veterináři zatím nebudou kontrolovat dovážené vepřové maso kvůli africkému moru prasat

Mimořádné kontroly dováženého vepřového masa na africký mor prasat zatím nebudou. Změnu oznámilo ministerstvo zemědělství s tím, že námitky proti kontrolám měla Evropská komise. Obávala se ohrožení trhu s vepřovým masem. Mimořádné veterinární kontroly vepřového masa přitom měly začít od úterka.

Povinnost se měla vztahovat na vepřové maso dovážené ze zemí, kde se africký mor prasat vyskytuje - třeba z Belgie, Bulharska, Estonska nebo Polska. Po námitkách Evropské komise plánuje ministerstvo plošné kontroly, které bude provádět Státní veterinární správa.