Velký Josef z výsadku Barium dostal v Hradci pomník

Slavnostní odhalení busty velitele jednoho z nejúspěšnějších československých paravýsadků Barium Josefa Šandery v parku u křižovatky U Koruny v Hradci Králové završil průlet armádní stíhací letky. Bustu od sochaře Michala Moravce odhalila sejmutím vrchlíku padáku Věra Nývltová rozená Vachková, která je zřejmě posledním žijícím, který osobně Šanderu pamatuje.

Se skupinou Barium-Velký Josef (Velký Josef bylo krycí jméno Šandery, které se vžilo pro označení celé odbojové skupiny) spolupracovalo 380 lidí, z nichž 48 za to zaplatilo životem.