V Ústavu pro studium totalitních režimů byl den otevřených dveří

17-11-2007

V nově vznikajícím Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek v Praze na Žižkově se v sobotu konal den otevřených dveří. V únoru 2008 by měl být ústav zpřístupněn i široké veřejnosti. V sousedních postkomunistických zemích fungují obdobné instituce již od poloviny 90. let. "Věříme, že doženeme náskok našich zahraničních sousedů a nezklameme očekávání veřejnosti," řekl zmocněnec vlády ČR pro přípravu zřízení ústavu Pavel Žáček. V červenci vešel v platnost zákon pro studium totalitních režimů, díky kterému mohly ústav a archiv vzniknout. Podle Žáčka je jeho hlavním motivem snaha soustředit a uspořádat písemnosti všech bezpečnostních složek bývalého totalitního státu. Zpracování a zpřístupnění dat by prý mělo přispět k pochopení komunistického režimu a zároveň zabránit tendenčnímu výkladu historických událostí.

Podle předsedy Senátu Přemysla Sobotky i 18 let po listopadu 1989 existují v Česku vlivné politické síly, kterým je zřízení nezávislého ústavu trnem v oku. Sebemenší zaváhání prý bude pro ně záminkou ukončit mapování činnosti totalitních režimů. "Lidská paměť je krátká, a proto je zapotřebí, aby existovala instituce, která by její paměť oživovala a připomínala zvláště negativní věci," řekl ČTK kardinál Miloslav Vlk, který se přišel do ústavu také podívat.