V Praze začal 18. ročník Letních slavností staré hudby

11-07-2017 aktualizováno

Novodobou světovou premiérou skladeb ze dvora Ludvíka XIV. zahájily v kostele sv. Šimona a Judy Letní slavnosti staré hudby svůj 18. ročník. Na koncertu s názvem Král nebes zazněla původní verze skladeb pro dva sbory a velký barokní orchestr, která ředitel kůru Královské kaple ve Versailles Michel-Richard de Lalande na žádost Ludvíka XIV. skládal k bohoslužbám. Až do 7. srpna pak v průběhu dalších šesti koncertů přestaví Letní slavnosti staré hudby pestré spektrum skladeb, které před třemi sty lety zněly ve Versailles. Hudbu hranou na dvoře francouzských králů v 17. století nabídne festival vedle kostela sv. Šimona a Judy také v Letním refektáři Strahovského kláštera, ve Dvořákově síni Rudolfina, v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, na Zámku Troja a v prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě.