V Moravskoslezském kraji přetrvávají zhoršené rozptylové podmínky

V Moravskoslezském kraji přetrvávají zhoršené rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, je na řadě měřicích stanicích dvoj až trojnásobně překročen. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší (PM10) byly nejvíce překročeny ve Věřňovicích na Karvinsku, kde bylo ráno naměřeno 157 mikrogramů na metr krychlový. Podle aktuálních hodinových koncentrací ale meteorologové situaci v regionu hodnotili jako vyhovující či uspokojivou. Smog postihuje region hlavně na podzim a v zimě. Kvalitu ovzduší ovlivňuje nejen průmysl, ale i doprava a topení v domácnostech a podle odborníků také nečistoty, které do kraje míří ze sousedního Polska.