V katolických kostelech proběhlo sčítání věřících

06-10-2019

Katolická církev v neděli sčítala návštěvníky bohoslužeb. Poslední sčítání v českých, moravských a slezských kostelech bylo před pěti lety.

Výsledky sčítání slouží biskupům a generálním vikářům k lepšímu přehledu o situaci v diecézích a k poznání struktury účastníků mší například podle věku a pohlaví. "Sčítání je také významným zdrojem informací pro Českou biskupskou konferenci, která tak může lépe sledovat vývoj v diecézích a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pastorační a evangelizační práci v naší zemi," uvádí web pražského arcibiskupství.

Sčítání organizuje česká katolická církev od roku 1999 každých pět let. Podle výsledků posledního průzkumu z října 2014 navštěvovalo mše pravidelně 419.188 lidí.