V Česku roste počet vydaných knih i výdajů za ně

29-07-2007

Počet knih vydaných v České republice od počátku 90. let roste téměř nepřetržitě, donedávna rostlo i množství peněz, které lidé za knihy utrácejí. Mírná stagnace či pokles se v obou případech týká jen několika posledních let. V posledních letech vydá průměrný Čech za knihy podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) kolem 450 korun ročně. V roce 1993, kde začíná statistika neperiodických publikací Národní knihovny, vyšlo v ČR 8203 titulů. Loni pak rekordních 17.019 titulů. Po dvou letech se tak znovu otočil mírně sestupný trend, kdy po tehdy rekordním roce 2003 s 16.451 tituly počet vydaných knih klesal. Roste ale i počet vydávaných knížek pro děti, jichž zejména v 90. letech vycházelo velmi málo. Dnes vychází ročně v průměru třikrát více knižních titulů než v Československu před rokem 1989. Zvyšuje se počet vydavatelů, současně ale klesá průměrný náklad jednoho titulu.