V Brně překvapil zájem o festival nepřístupných míst, zopakuje se

Turistické informační centrum města Brna pro nečekaný zájem zopakuje v příštím roce festival nazvaný Open house. Poprvé ho uspořádalo v sobotu a zpřístupnilo při něm 23 míst v Brně, na která se obvykle lidé nedostanou. Prvotní odhady o návštěvnosti přes 2000 lidí se nakonec znásobily na 8000 návštěvníků. Nejvíce lidí bylo v továrenském areálu Mosilany. Zájem byl ale i o Alfa pasáž, Divadlo na Orlí nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Otevřená byla i hasičská zbrojnice nebo podzemní kolektory. Turistické informační centrum takový zájem nečekalo. Myšlenka tohoto typu festivalu vznikla podle ní v Londýně v roce 1992 jako snaha o posílení vztahu veřejnosti k místu a městu.