U společného oběda se dnes scházejí rodiny Čechů a cizinců

Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku se dnes scházejí u společného oběda. Patnáctý ročník projektu Rodina odvedle, který pořádá občanské sdružení Slovo 21, má podpořit integraci cizinců do české společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Od roku 2004 se prostřednictvím projektu seznámilo podle organizátorů 1550 českých rodin a rodin cizinců, což představuje 4227 lidí, kteří měli možnost usednout k nedělním obědům, navázat nová přátelství, poznat tradice a zvyky jiných kultur.

Do projektu se pravidelně hlásí rodiny z Arménie, Číny, Mexika, Jordánska, Senegalu, Ukrajiny, Ruska a dalších zemí. České rodiny dopředu nevědí, z jaké země pocházejí cizinci, s nimiž se setkají. Prostřednictvím asistenta se jen rodiny dopředu domluví, kdo se ujme role hostitele a kdo přijde na návštěvu. Přihlášené rodiny jsou párovány podle věku, koníčků, zájmů, jazyka a bydliště, aby mohly lépe navázat bližší vztah. Asistent je přítomen i u samotného oběda, aby případně pomohl prolomit počáteční bariéry.